Vòng loại World Cup (Châu Á)

Ngày 21/03/2024

Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Afghanistan
VS
India
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Indonesia
VS
Vietnam
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Iraq
VS
Philippines
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Saudi Arabia
VS
Tajikistan
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Pakistan
VS
Jordan
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Qatar
VS
Kuwait
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Hong Kong
VS
Uzbekistan
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Iran
VS
Turkmenistan
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Chinese Taipei
VS
Kyrgyzstan
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Oman
VS
Malaysia
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Nepal
VS
Bahrain
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
United Arab Emirates
VS
Yemen
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Singapore
VS
China
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
South Korea
VS
Thailand
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Australia
VS
Lebanon
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Bangladesh
VS
Palestine
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Myanmar
VS
Syria
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 21/03
Japan
VS
Korea DPR

Ngày 26/03/2024

Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
19:00 26/03
China
VS
Singapore
Vòng loại World Cup (Châu Á)
Chưa bắt đầu
21:00 26/03
Malaysia
VS
Oman
TỶ LỆ BÓNG ĐÁ