Vòng loại World Cup (Châu Phi)

Ngày 05/06/2024

Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Algeria
VS
Guinea
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Angola
VS
Eswatini
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Cameroon
VS
Cape Verde
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Libya
VS
Mauritius
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Congo
VS
Niger
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Morocco
VS
Zambia
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Gambia
VS
Seychelles
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Cote DIvoire
VS
Gabon
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Kenya
VS
Burundi
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Egypt
VS
Burkina Faso
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Mozambique
VS
Somalia
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Uganda
VS
Botswana
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Malawi
VS
Sao Tome Principe
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Namibia
VS
Liberia
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Tunisia
VS
Equatorial Guinea
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Madagascar
VS
Comoros
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Mali
VS
Ghana
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Central African Republic
VS
Chad
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Mauritania
VS
Sudan
Vòng loại World Cup (Châu Phi)
Chưa bắt đầu
20:00 05/06
Senegal
VS
Democratic Republic of the Congo
TỶ LỆ BÓNG ĐÁ