UGA Division 2

Ngày 29/02/2024

UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 29/02
Young Elephant FC
VS
Mbale Heroes
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 29/02
Jinja North FC
VS
FC Calvary
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 29/02
Lugazi Municipal FC
VS
Booma FC
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 29/02
Onduparaka FC
VS
Kiyinda Boys
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 29/02
Kataka FC
VS
Kyetume
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 29/02
Kaaro Karungi FC
VS
Uganda Police FC
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 29/02
Kigezi HomeBoyz FC
VS
Blacks Power FC

Ngày 03/03/2024

UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 03/03
Kigezi HomeBoyz FC
VS
FC Calvary
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 03/03
Young Elephant FC
VS
Uganda Police FC
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 03/03
Jinja North FC
VS
Booma FC
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 03/03
Onduparaka FC
VS
Blacks Power FC
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 03/03
Kataka FC
VS
Mbale Heroes
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 03/03
Kaaro Karungi FC
VS
Ndejje University
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 03/03
Kiyinda Boys
VS
Kyetume

Ngày 10/03/2024

UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 10/03
Jinja North FC
VS
Blacks Power FC
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 10/03
Mbale Heroes FC
VS
Kigezi HomeBoyz FC
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 10/03
Kataka FC
VS
Onduparaka FC
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 10/03
Police FC
VS
Jinja North FC
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 10/03
Booma FC
VS
Kaaro Karungi FC
UGA Division 2
Chưa bắt đầu
20:00 10/03
Blacks Power FC
VS
Kataka FC
TỶ LỆ BÓNG ĐÁ