AUS VPL U21

Ngày 19/04/2024

AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
15:15 19/04
Oakleigh Cannons U21
VS
St. Albans Saints U21

Ngày 20/04/2024

AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
10:00 20/04
Manningham Utd Blues U20
VS
Hume City U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
12:30 20/04
Green Gully Cavaliers U21
VS
Port Melbourne Sharks SC U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
13:15 20/04
Altona Magic U21
VS
Melbourne Knights U21

Ngày 21/04/2024

AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
10:00 21/04
Dandenong City U21
VS
South Melbourne U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
13:30 21/04
Dandenong Thunder U21
VS
Avondale FC U21

Ngày 22/04/2024

AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
16:00 22/04
Heidelberg United U21
VS
Moreland City U21

Ngày 27/04/2024

AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
09:00 27/04
Avondale FC U21
VS
Green Gully Cavaliers U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
09:00 27/04
Moreland City U21
VS
Altona Magic U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
10:00 27/04
Manningham Utd Blues U20
VS
Dandenong City U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
13:15 27/04
Hume City U21
VS
Heidelberg United U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
13:30 27/04
Dandenong Thunder U21
VS
St. Albans Saints U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
16:00 27/04
Port Melbourne Sharks SC U21
VS
South Melbourne U21

Ngày 28/04/2024

AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
13:00 28/04
Melbourne Knights U21
VS
Oakleigh Cannons U21

Ngày 03/05/2024

AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
15:15 03/05
Oakleigh Cannons U21
VS
Moreland City U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
15:30 03/05
Altona Magic U21
VS
Hume City U21

Ngày 04/05/2024

AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
10:00 04/05
Dandenong Thunder U21
VS
Melbourne Knights U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
11:30 04/05
Heidelberg United U21
VS
Manningham Utd Blues U20
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
12:30 04/05
Green Gully Cavaliers U21
VS
St. Albans Saints U21
AUS VPL U21
Chưa bắt đầu
16:00 04/05
Port Melbourne Sharks SC U21
VS
Dandenong City U21
TỶ LỆ BÓNG ĐÁ