Hàn Quốc K2

Ngày 30/09/2023

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
11:30 30/09
FC Anyang
VS
Seongnam FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:00 30/09
Ansan Greeners FC
VS
Gimpo FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
16:30 30/09
Chungnam Asan
VS
Seoul E-Land FC

Ngày 01/10/2023

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
11:30 01/10
Chungbuk Cheongju FC
VS
Bucheon FC 1995
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:00 01/10
Cheonan City
VS
Gimcheon Sangmu FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
16:30 01/10
Gyeongnam FC
VS
Busan I Park

Ngày 07/10/2023

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
11:30 07/10
Busan I Park
VS
Cheonan City
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
11:30 07/10
Gimcheon Sangmu FC
VS
Bucheon FC 1995
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:00 07/10
Jeonnam Dragons
VS
Ansan Greeners FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:00 07/10
Seongnam FC
VS
Chungnam Asan
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
16:30 07/10
Gimpo FC
VS
FC Anyang
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
16:30 07/10
Seoul E Land FC
VS
Gyeongnam FC

Ngày 21/10/2023

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
11:30 21/10
Cheonan City
VS
Seongnam FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:00 21/10
Bucheon FC 1995
VS
FC Anyang
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
16:30 21/10
Chungnam Asan
VS
Busan I Park

Ngày 22/10/2023

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
11:30 22/10
Gimpo FC
VS
Jeonnam Dragons
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:00 22/10
Chungbuk Cheongju FC
VS
Gyeongnam FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
16:30 22/10
Ansan Greeners FC
VS
Gimcheon Sangmu FC

Ngày 28/10/2023

GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
11:30 28/10
Gyeongnam FC
VS
Ansan Greeners FC
GIẢI HẠNG NHÌ HÀN QUỐC
Chưa bắt đầu
14:00 28/10
Chungnam Asan
VS
Cheonan City