GIAO HỮU ĐTQG

INT FRL
Hiệp 2
01:30 28/02
Philippines(w)
Hiệp +'
0-1
Slovenia (w)
INT FRL
Hiệp 1
02:30 28/02
Ireland(w)
Hiệp +'
0-2
Wales (w)
INT FRL
Hiệp 1
03:00 28/02
Uruguay(w)
Hiệp +'
1-0
Ecuador (w)
INT FRL
Chưa bắt đầu
05:00 28/02
Chile(w)
VS
Jamaica Women
INT FRL
Chưa bắt đầu
16:00 28/02
Latvia U19(w)
VS
Estonia (w) U19
INT FRL
Chưa bắt đầu
16:10 28/02
Denmark(w) U16
VS
Norway (w)U16
INT FRL
Chưa bắt đầu
18:00 28/02
Spain U16
VS
Japan U16
INT FRL
Chưa bắt đầu
18:00 28/02
Northern Ireland U19(w)
VS
Greece (w) U19
INT FRL
Chưa bắt đầu
18:00 28/02
Georgia(w)
VS
North Macedonia Women
INT FRL
Chưa bắt đầu
19:30 28/02
Turkey(w)
VS
Romania (w)
INT FRL
Chưa bắt đầu
21:30 28/02
Denmark U16
VS
France U16
INT FRL
Chưa bắt đầu
22:30 28/02
Austria(w)
VS
Denmark Women

Ngày 29/02/2024

INT FRL
Chưa bắt đầu
00:00 29/02
Colombia U20(w)
VS
USA (w) U20
INT FRL
Chưa bắt đầu
01:30 29/02
First Vienna (w)
VS
Austria (w) U17

Ngày 22/03/2024

INT FRL
Chưa bắt đầu
02:45 22/03
Portugal
VS
Sweden
INT FRL
Chưa bắt đầu
07:00 22/03
USA
VS
Jamaica
INT FRL
Chưa bắt đầu
10:15 22/03
Panama
VS
Mexico

Ngày 23/03/2024

INT FRL
Chưa bắt đầu
04:00 23/03
Argentina
VS
El Salvador

Ngày 24/03/2024

INT FRL
Chưa bắt đầu
01:00 24/03
England
VS
Brazil
INT FRL
Chưa bắt đầu
03:00 24/03
France
VS
Germany
TỶ LỆ BÓNG ĐÁ